SELMA PARLOUR

paintings
installation views
about
cv
contact
 

selmaparlour

selmaparlour [at] gmail.com

 

 
London/Istanbul Athens
Pi Artworks Dio Horia
55 Eastcastle Street, London W1W 8EG 5-7 Lempesi & 16 Porinou Street, Acropolis, Athens  
london@piartworks.com info@diohoria.com  
     
 

studio, 2021

 

studio, 2014

 

Salon XXXIV, detail view. Courtesy of Almine Rech / Photo: Nicolas Brasseur

 

 
 
 

© Selma Parlour 2024